tatuta
tatuta wwoof eceat
Adım Adım Gençtur
TATUTA NEDİR?GÖNÜLLÜ NEDİR?KONUK NEDİR?ÜYE GİRİŞİ ÜYE OLUN ENGLISH
tatuta tatuta
tatuta
TaTuTa Ziyaretçisi Olmak İsteyenler İçin Adımlar 
TaTuTa Ziyaretçisi Kabul Etmek İsteyen Çiftlikler İçin Adımlar 

Amaçları
 1. Ekolojik yaşam hareketinin içerisindeki gruplar ve bireyler arasındaki iletişimi güçlendirmesi.
 2. Ekolojik üretimin öncelikle kırsal nüfus için, doğal döngülerle dost, sürekli bir yaşamsal kaynak oluşturması yönünde sağlıklı örneklerin oluşturulması.
 3. Şehirde yaşayan insanların ekolojik çiftliklerdeki yaşamı deneyimleyerek, ekolojik yaşam ile ilgili sorumluluklarını içselleştirmesi ve böylece günlük yaşamında daha fazla uygulamaya sokması.
 4. Tüketici ve üretici faaliyetlerinde ilk elden ekolojik yöntem, deneyim ve bilgi paylaşımı
 5. Doğa dostu üretim ve tüketim modellerinin desteklenmesi yoluyla, toprak, hava su kalitesinin, biyolojik çeşitliliğin, iklimlerin ve diğer doğal döngülerin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesine katkı.
Paydaşların Özellikleri

Ev Sahipleri,

 1. Buğday Derneği'nin kurduğu Ekolojik TaTuTa sistemi içinde
  • Ziyaretçi (konuk ve/veya gönüllü) kabul etmeye gönüllü olmuş,
  • Detaylı bilgileri web sitesinde yer alan,
  • Sistemdeki sorumluklarını yerine getirmekte olan kişiler/ailelerdir;
 2. Bir yandan kendilerini ekolojik üretimde yetkinleştirmek, geçimini bu yolla sağlamak, diğer yandan da çevresinde ekolojik üretim bilincini ve uygulanmasını yaygınlaştırmak için çalışır.
 3. Ekolojik sertifika programına dahil olmayan fakat sertifika programına dahil olanlar gibi ekolojik yaşam bilinciyle üretim yapan ve yaşayan çiftçi aileleri de kapsar.
 4. Doğa dostu yöntem ve teknolojileri uygulayan ve/veya ekolojik yaşama uyumlu yöresel bilgiyi yaşatan ve geleneklerini sürdüren, yaşamsal değerlerin sonraki nesillere aktarılabileceği örneklerdir (evi, misafirhanesi, mutfağı vs. bunları yansıtır).
 5. Din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı yapmaksızın tüm ziyaretçileri misafiri olarak kabul ederek ağırlayan bireylerden oluşur.
 6. Ziyaretçilerin ziyaret süresince belirlenen faaliyetleri yapabilmesini sağlar ve olası talepleri konusunda iletişim kurabilmesine yardımcı olur. Çiftliğe gelen gönüllülerin yardım edeceği işlerde turizm faaliyetleri dışındaki çiftlik işlerinin ağırlıklı olmasını garanti eder.
 7. Ağırlıklı faaliyet alanı ekolojik ve/veya doğa dostu üretim ve/veya eğitim olan çiftlik, yerleşim ve/veya işletmelerdir
 8. Dernek yönetim ve faaliyetlerinde yerini almak üzere, en az bir bireyi Buğday Derneği'nin resmi üyesidir.
 9. Buğday ile sözleşme yaparak sisteme dahil olur ve sözleşme sırasında verdiği bilgilerde bir değişiklik olursa, en kısa sürede Buğday'a bilgi verir.
Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği,
 1. Ekolojik TaTuTa projesinin oluşması yolunda tohumları atan ve işleyiş süresince tüm koordinasyon ve izleme sorumluluğunu gönüllü olarak üstlenen kurumdur;
 2. Tüm katılımcı ve destekçilere karşı duyduğu sorumluluk ile işlevini şeffaflıkla, kendini sürekli yenileyerek yerine getirir.
 3. Tüm süreçte, gerek ev sahipleri ve ziyaretçilerin, gerekse Buğday kurumunun haklarını gözetirken; Türkiye ve dünya için sağlayacağı fayda ile kendi kendisini çoğaltacak örnek modelleri hayata geçirmek için var olan tüm imkanları kullanır.
Ziyaretçiler,
 1. Buğday'ın Ekolojik TaTuTa web sitesinde yer alan ev sahiplerini ziyaret etmek isteyen ve bunu sitede belirtilen koşullarda gerçekleştiren kişilerdir.
 2. "Gönüllü"; konaklama süresince kendi imkan ve deneyimleri doğrultusunda ev sahibine işgücü, bilgi ve/veya tecrübe sağlayan, "konuk" ise, konaklama ve aldığı hizmetlerle ilgili mali desteğini aracısız olarak ev sahibine veren kişidir.
 3. Kendisi ve çevresindeki insanları, ekolojik yaşam döngüleri konusunda bilinçlendirmek ve sorumluluk almak için çaba gösteren bireylerdir.
 4. Tercihen, dernek yönetimi ve faaliyetlerinde gerektiğinde görev almak üzere, Buğday Derneği'nin resmi üyesidir.
 5. Din, dil, ırk, cinsiyet, yöre, gelenek ayrımı yapmaksızın ziyaret ettiği kırsal nüfusun tamamına umut ve sevgiyle bakan bireylerdir;
 6. Gittiği yöredeki insanların yaşamlarına, gelenek ve göreneklerine, yörede oluşmuş kültürel mirasa ve doğal döngülere saygı ve sorumluluk duyan ve elinden geldiğince desteklemek isteyen kişilerdir.
 7. Ziyaret sırasındaki günlük faaliyetlerinde ev sahibiyle gerekli iletişimi kurarken çiftlikte yaşayanların zamanını ve koşullarını göz önünde bulundurur.
 8. Ziyaret öncesi ve süresince program yürütücüsü olan Buğday Derneği'ne karşı sorumluluklarını eksiksiz olarak yerine getirir.
 9. Ziyaret süresince herhangi bir sağlık sorunu, kaza vb. durumlarda, her türlü sigorta ve güvence, kişisel sorumluluğudur. Buğday Derneği'ni, ev sahibini ya da programdaki başka bir paydaşı bu konularda sorumlu tutamaz. (18 yaşından küçük ziyaretçiler, refakatçileri vasıtası ile sisteme dahil olurlar)
TaTuTa Ziyaretçisi Kabul Etmek İsteyen Ev Sahipleri İçin Adımlar
 1. İlgi duyan çiftçi aileler Buğday Derneği'ne gelerek ya da telefon, faks, mektup veya elektronik posta ile detaylı bilgi alırlar.
 2. Aldıkları bilgiler ışığında programa dahil olmak istediklerine karar verdiklerinde başvuruda bulunurlar.
 3. Buğday Derneği temsilcisiyle yapacakları ön görüşmede aday değerlendirme sorularını yanıtlarlar, adaylıkları uygun bulunursa Dernek temsilcisi tarafından ziyaret edilirler. TaTuTa programına dahil olma talebiyle ilgili karar, bu ziyaret sonrasında Dernek tarafından kendilerine bildirilir.
 4. Programa dahil edilen ev sahipleri ile Buğday Derneği arasında sözleşme imzalanır.
 5. Sözleşme gereğince Buğday, ev sahibine haber vererek ziyaretçileri yönlendirir, ancak ziyaretçi ve ev sahibi arasındaki herhangi bir alışverişe dahil olmaz.
TaTuTa Ziyaretçisi Olmak İsteyenler İçin Adımlar
 1. TaTuTa web sitesi üzerinden kılavuz ve ev sahibi bilgi bölümlerini inceler.
 2. Ev sahiplerinin ayrıntılı bilgilerini görebilmek ve ev sahiplerine ziyaret başvurusu yapabilmek için site üzerinden kayıt işlemini gerçekleştirir, kayıt sırasında veya sonrasında kayıt ücretini öder. Buğday Derneği üyeleri kayıt işlemini ücretsiz gerçekleştirir.
 3. Ziyaret etmek istediği ev sahipleri, ziyaret tarihleri ve ziyaret tipine (gönüllü veya konuk) karar verir ve başvurusunu yapar.
 4. Başvuru onayını takiben ziyaretiyle ilgili detayları ev sahibiyle de görüşerek, rezervasyon tarihlerinde çiftlikte olacak şekilde seyahatini programlar ve gerçekleştirir.
 5. "Gönüllü" ziyaretçiler verecekleri iş gücü, bilgi veya tecrübe desteği, "konuk" ziyaretçiler ise çiftliğe yapacakları mali destek ile ilgili doğrudan ev sahibiyle ilişkiye geçer ve onlara karşı sorumludur.
 6. TaTuTa, Buğday Derneği’nin tescilli markası ve özgün model projesidir. TaTuTa ziyaretçilerine Buğday Derneği’nin Türkiye’nin kırsal toplumu için ürettiği projelerine devam edebilmesi için üye olarak karar mekanizmalarında yer almalarını öneririz.